Maison

HUISHOUDELIJKE
ONDERSTEUNING

Maison Thuiszorg voorziet in de zorgvraag rondom het huishoudelijk werk.

Wij hebben een team enthousiaste medewerkers die graag met u kijken wat zij voor u kunnen betekenen.

U heeft bij Maison Thuiszorg altijd een vaste medewerker. Wij streven er naar dit gedurende uw hulpvraag zo te laten, mits er sprake is van een goede samenwerking en “zogenoemde” persoonlijke klik.

Huishoudelijke ondersteuning kan om uitlopende redenen worden “geïndiceerd” door uw gemeente.

huishoudelijke-ondersteuning-02

Er kan sprake zijn van een tijdelijke situatie waardoor u zelf niet meer in staat bent om het huishouden naar behoren uit te voeren, denk aan ziekte, of tijdelijke beperking bijvoorbeeld ten gevolge van een breuk.

De medewerker van Maison Thuiszorg vult aan daar waar u beperkt bent en voert de taken in het huishouden in overleg met u uit.

huishoudelijke-ondersteuning-01
Het kan ook zo zijn dat u om andere redenen niet in staat bent het huishouden uit te voeren. Bijvoorbeeld psychische klachten, verlies van overzicht, angst, depressie enz. De medewerker van Maison Thuiszorg kijkt samen met u waar uw eigen mogelijkheden liggen en stemt de werkzaamheden met u af. Hierbij is goede samenwerking erg belangrijk.

Maison Thuiszorg kan in sommige situatie deze twee producten aan elkaar koppelen zodat u ondersteund wordt in het aanleren van de vaardigheden die u nodig heeft het huishouden te organiseren.

Daarnaast hebben zij oog voor het structureren van de taken zodat u het huishouden in de toekomst mogelijk weer zelfstandig kunt uitvoeren.

Bij huishoudelijke ondersteuning vanuit Maison Thuiszorg moet u denken aan de volgende huishoudelijke activiteiten;

  • Stoffen
  • Dweilen
  • Stofzuigen
  • Afnemen van oppervlaktes
  • Ramen zemen (binnen)
  • Onderhoud en reinigen van sanitair

Voor de diensten van Maison betaald u een eigen bijdrage.

Deze is voor 2020 vastgesteld op een vast bedrag van €19,00 ongeacht het aantal uren en diensten die u vanuit de WMO benut.

Super Offer