Maison

Individuele
Begeleiding

Individuele begeleiding is een dienst vanuit de WMO.

U kunt individuele begeleiding aanvragen bij de gemeente, als u dagelijks tegen zaken aanloopt waar u zelf geen grip meer op krijgt.

Individuele begeleiding kan worden ingezet om veel uiteenlopende redenen

Voorbeelden hiervan zijn:

 • u voelt u alleen
 • u krijgt geen structuur in de dag u overziet de zaken die moeten worden geregeld niet
 • u kampt met psychische/lichamelijke problemen en hebt daaruit voortvloeiend andere problemen
 • u krijgt geen grip op de administratieve taken
 • het leven is te druk

De begeleiding kan in zeer uiteenlopende situaties ondersteuning bieden denk bijvoorbeeld aan:

 

 • het creëren en in stand houden van structuur
 • het ontdekken van een zinvolle dagbesteding in vorm van werk/activiteiten
 • het onderhouden van betrokken contact
 • ondersteunen bij contact met overig betrokkenen en instanties
 • inspringen op niet voorziene hulpvragen/behoeften

Speerpunten van de begeleiding door Maison

 • present
 • betrokken
 • uitgebreide kennis van de sociale kaart en mogelijkheden
 • altijd een vaste hulpverlener
 • bereikbaar en benaderbaar

Uw hulpvraag dus u bepaald:
Waaraan u wilt werken, wanneer u hulp wilt ontvangen, waar u hulp wilt ontvangen en van wie u de hulp wilt ontvangen.

Individuele Begeleiding wordt geïndiceerd en vergoed door de gemeente. Zij inventariseren door middel van een huisbezoek waar de hulpvraag ligt en koppelen deze dan aan de door u gekozen organisatie.

Maison Thuiszorg kan u ondersteunen in de aanvraag richting de gemeente.

Op de website swtzaanstad kunt u door middel van het invoeren van uw postcode het wijkteam in uw gebied vinden en benaderen.
Voor individuele begeleiding betaald u een eigen bijdrage aan het CAK. Deze is voor 2020 vastgesteld op een vast bedrag van €19,00 ongeacht het aantal uren en diensten die u vanuit de WMO benut.

Super Offer